Shirley de Munnik

Manusje Van Alles

Rotterdam, Nederland

About

Een gemotiveerde collega, actief en flexibel met een beetje humor. Ik heb ruime levenservaring en Multi-inzetbaar voor diverse taken:

Pedagogisch               : begeleidend, stimulerend en verzorgend;

Begeleidend               : helpen bij het aanleren van vaardigheden naar meer zelfstandigheid;

Verzorgend                : mensen ondersteunen bij dagelijkse levensverrichtingen (ADL);

Organisatorisch        : structuur in de dag brengen en vrijetijdsbesteding realiseren;

Administratief           : administratie overzichtelijk maken in goed Nederlands;

Digitaal                       : een softwareprogramma heb ik snel onder de knie;

Flexibel                       : bereid in te vallen waar en wanneer nodig;

Betrouwbaar              : iemand die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt;

Handig                        : heb groene vingers en maak een plaatje van uw tuin;

Computer                   : werk graag met de computer

Coachend                   : help graag mensen op de goede weg;                                                                                                                                  Bijv. ondersteuning bij huishoudelijk budget of bij het vinden van werk;

Experience

2 april 2014-31 december 2015

Begeleider Dagbesteding at Pameijer

Op de Kapeltuin bood ik dagbesteding aan volwassenen met een verstandelijke beperking en problemen in Sociale Psychiatrie met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Mijn taken hier waren:
• begeleiden van cliënten
• onderhoud van de tuin van de Kapelburg
• ontwikkelen en uitvoeren van de ondersteuningsmethodiek (indicatieaanvragen)

1 januari 2011-31 december 2014

Pedagogisch Medewerker at Pameijer

Pedagogisch werker op een Naschoolse Dagbehandeling en een Logeerhuis, voor kinderen die op meerdere leefgebieden problemen ervaren: psychisch, psychiatrisch, verstandelijke beperking en/of gezinsproblematiek. Hierdoor lopen de kinderen en jongeren vast in hun ontwikkeling.
Bieden van opvoeding, zorg, structuur, leuke activiteiten, een luisterend oor en een huiselijke sfeer.
Rapportage in een cliëntendossier, individuele verslaglegging en deelname aan overleg in een multidisciplinair team zijn belangrijke onderdelen van dit werk, net als nauwkeurig geven van medicatie.
Stagiaires begeleiden, aanspreekpunt zijn voor kind en ouders, intakegesprekken, kindbesprekingen en notuleren.

September 2011-April 2014

Secretariaat Medewerker at WGI-BSW Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam

Mensen te woord staan aan de balie. Verzorgen van correspondentie, redigeren van teksten, vergaderingen notuleren, post verwerken, factureren en een database bijhouden (Exact), cursusadministratie, verzuimadministratie.

1 September 2009- 31 augustus 2011

Senior Pedagogisch Medewerker at Plein 010 Kinderopvang

Dagelijkse begeleiding, opvang en zorg voor een groep kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar en de daarbij behorende dagelijkse administratie en registratie leidster-kind-ratio en RIE. Stagiaires begeleiden, aanspreekpunt zijn voor ouders, intakegesprekken, kindbesprekingen, overleg met en ondersteuning van de locatiecoördinator, voorbereiden en notuleren van vergaderingen.
Activiteiten: koken, spel en het organiseren van een kampweek.

1 juli 1996-31 augustus 2009

Assistent Locatie Coordinator at WGI-Stichting Perspect/Stichting Welzijn IJsselmonde/Stichting Welzijn Lombardijen

Beheer: exploitatie de locatie: Facilitaire zaken, Programmering van ontspanningsactiviteiten op gebied van Ontmoeten, Ontspannen, Ontplooien, Burgers enthousiasmeren, coördineren accommodatiegebruik en zaalverhuur. Begeleiden vrijwilligers, stagiaires en personeel. Sociaal Cultureel werk: Zelfstandig activiteiten en evenementen organiseren voor kinderen, volwassenen en ouderen in en om het gebouw. Administratief: schriftelijke en digitale correspondentie; redigeren van teksten; notuleren; post verwerken; factureren; cursus- en verzuimadministratie. Dienstverlening: brieven schrijven, formulieren invullen, doorverwijzen naar professionele instanties, zoals schuldhulpverlening, raadslieden en juridische adviesbureaus.

1 maart 2016

Vrijwilliger Arbeidsbemiddelaar at Try-act

Ik mag hier meekijken om te ontdekken of het vak van arbeidsbemiddelaar iets voor mij is.

De arbeidsbemiddelaar vormt de schakel tussen werkzoekenden en werkgevers. In het algemeen kan wel gezegd worden dat een Arbeidsbemiddelaar zich dagelijks bezighoudt met het in kaart brengen van (profielen van) werkzoekenden, om zo de best mogelijke combinatie van profiel en baan te kunnen maken. Dit profiel moet steeds bijgehouden en ge-update worden. Ook staat de Arbeidsbemiddelaar in contact met de werkzoekende, om deze op alle mogelijke manieren naar een baan toe te kunnen coachen.
Aan de andere kant moet de Arbeidsbemiddelaar ook contact opnemen met bedrijven en inventariseren naar wat voor werknemers de bedrijven zoeken. Op deze manier ontstaat er een goed beeld van aangeboden arbeidsplaatsen en welke ingeschreven werkzoekende het beste zou kunnen passen bij de vraag van een bedrijf . De wensen van beide partijen moeten zo goed mogelijk gehonoreerd worden. Acquisitie is ook een deel van de functie van Arbeidsbemiddelaar.
Nieuwe werkzoekenden en nieuwe werkmogelijkheden binnenhalen is nodig om een omvangrijk bestand aan mensen en bedrijven aan te leggen en te houden. Hoe groter het bestand, immers, hoe groter de kans op een goede match tussen werkgever en werkzoekende. De Arbeidsbemiddelaar moet goed met een diversiteit aan mensen kunnen communiceren om een netwerk op te bouwen en in stand te houden.

Education

1999-2002

Sociaal Pedagogisch Werk at Albeda

Opleiding tot Sociaal Werker voor alle doelgroepen: Kinderen, Volwassenen, Ouderen en Verstandelijk Beperkten op gebied van Ontwikkeling, Welzijn, Zorg, Dagbesteding en Diverse soorten Opvang.