Administratief / secretarieel / Commercieel

Planner met commercieel talent (m/v)

Fulltime

Try-act EWIV

Mobilising People!

Doel van de functie:

De planner draagt zorg voor een zo efficiënt mogelijke planning van vrachtauto’s voor zowel interne als externe projecten, waarbij de klant centraal staat. De planner heeft de taak een goede afweging te maken tussen enerzijds de wensen van de klant en anderzijds het in oog houden van de kosten. De planner werkt vanuit een commerciële instelling, waarbij acquisitie en het onderhouden van contacten met bestaande relaties en het benaderen van eventuele nieuwe relaties een belangrijk aspect is. Daarnaast horen verschillende administratieve werkzaamheden gerelateerd aan de functie tot de werkzaamheden.

Taken en verantwoordelijkheden:

Kerntaak 1: Logistieke planning
1. Het optimaal inplannen van vrachtauto’s en ritten op de verschillende projecten.
2. Uitzoeken van de meest efficiënte routes en een zo efficiënt mogelijke personele planning.
3. Het te woord staan van chauffeurs aan de balie en zo nodig chauffeurs aanspreken op onvolkomenheden en schades.
4. Het maken van planlijsten en deze op een juiste wijze ordenen.
5. Zorg dragen voor de planning van onderhoud en reparaties aan materieel in overleg met de wagenparkbeheerde
6. Het actueel houden van de overzichten voertuig versus chauffeur
7. Zorg dragen voor een tijdige planning van de bereikbaarheidsdienst van de planners voor de nacht, weekenden en feestdagen.

Kerntaak 2: Bedrijfsvoering
1. Structureren van de processen bij werkgever en zorg dragen voor een kwantitatief en kwalitatief optimale en gemotiveerde bezetting
2. Het beoordelen van personeel voor aanname of functioneringsgesprekken, in overleg met afdeling P&O.
3. Deelnemen, notuleren van actielijsten en handhaven van doeltreffende overleggen, waaronder wekelijks werkoverleg en maandelijks uitvoerderoverleg.
4. Zorg dragen voor het tijdig aanvragen, bestellen en uitreiken van de brandstof, asfaltlijsten, begeleidingsformulieren, eurovignetten, tankpassen, vergunningsbewijzen, VIHB-vergunningen, NIWO- werkgeversverklaringen, groene kaarten, VOC-papieren. De brandstoflijsten worden maandelijks aan de directie gegeven.
5. Het tijdig en juist invullen van de CBS-statistieken.
6. Het bezoeken van onderhand zijnde werken en werkplekinspecties uitvoeren, ook op de begintijden van de werken.
7. Ondersteuning bij het zorg dragen van een juiste coördinatie/afhandeling van het calamiteitenbestek en de gladheidbestrijding.
8. Het volgen van de bijeenkomsten van TLN, indien deze interessant zijn voor de onderneming. Zorg dragen voor verspreiding van de TLN documentatie naar de betrokken personen.
9. Nieuwe ontwikkelingen volgen (bijv. andere transportmogelijkheden) en zo nodig implementeren.

Kerntaak 3: Administratie
1. Zorg dragen voor het uitlezen en controleren van de analoge en digitale tachograafregistratie alsmede de track- en tracé rapporten in vergelijking met de dagstaten (steekproef).
2. Controle van de dagrapporten (uren man, voertuig en oplegger), facturatie crediteuren (charters en werkplaats) op juistheid en, zo nodig, corrigeren.
3. Het beheren van een lijst vaste aan- en afrijtijden.
4. Zorg dragen voor een juist projectnummering.
5. Het actueel houden van de contracten en tarievenlijst charters.
6. Het monitoren en analyseren van het dieselverbruik en stimuleren beter rijgedrag bij chauffeurs.

Kerntaak 4: KAM
1. Het registeren van de klachten en behoeven van de ISO.
2. Het registeren en invullen van klanttevredenheidonderzoeken, dan wel meenemen naar de klanten om in te vullen.
3. Het navolgen, controleren en aanpassen van KAM(ISO) procedures.
4. Het onderhouden en zo nodig bijwerken van het chauffeurshandboek.
5. Het houden van maandelijkse toolboxen en het aandragen van nieuwe ideeën voor de toolboxen.

Bevoegdheden:

Het geheel zelfstandig uitvoeren van bovenstaande taken onder leiding van de directie.

(Opleidings)-Eisen:

De functie ligt op HBO-niveau. Van de planner wordt verwacht dat hij/zij:

–     Aantoonbare ervaring heeft met planningswerkzaamheden (m.b.t. transport)
–     Afgeronde opleiding heeft in de richting van  Transport & Logistiek
–     Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
–     Goede beheersing van de Nederlandse taal;
–     Uitstekende kennis van het MS Office pakket heeft;
–     Goede geografische kennis;
–     In bezit van rijbewijs, bij voorkeur C
–     bereid zijn om ook in de weekenden te werken (indien nodig)
–     continue telefonisch bereikbaarheid

Competenties

–     klantgerichtheid,
–     stressbestendigheid,
–     probleemoplossend vermogen,
–     flexibel,
–     accuraat,
–     samenwerken,
–     integriteit,
–     plannen/organiseren eigen werk,
–     besluitvaardigheid,
–     kwaliteitsgerichtheid,
–     proactief.